За мен

РУМЕН ДОНЧЕВ ДАСКАЛОВ

1 юли 1958 г., Стара Загора

професор в Нов български университет

редовен гост-професор в Централно европейския университет в Будапеща

e-мейли:

daskalov@nbu.bg

daskalov@ceu.hu

АКАДЕМИЧНА СПРАВКА И ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

от 2008 – професор в Нов български университет

2005–2008 – доцент в НБУ

от 1999 – доцент (от 2006 – професор) в Централно европейския университет в Будапеща

2003 (пролетен семестър), 2000 (пролетен семестър) – гост-професор в Университета на Калифорния- Бъркли

1995-1999 – доцент в СУ „Св. Климент Охридски“

1992-1995 – главен асистент в СУ

1989-1992 – старши асистент в СУ

1988-1989 – асистент в СУ

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНИ СТЕПЕНИ

2006 – доктор на науките (теза: “Българското общество 1878-1939. Опит за социална история”)

1995 хабилитация в СУ „Св. Климент Охридски» (хабилитационен труд: „Между Изтока и Запада: Български културни дилеми”)

1988 кандидат на философските науки (теза: „Историческата социология на Макс Вебер”)

1985-1988 aспирантура по сравнително изучаване на културите към катедра „История и теория на културата” в СУ “Св. Климент Охридски”

1984 магистърска теза в областта на българската културна история

1979-1984 – история в СУ „Св. Климент Охридски” със специализация по история и теория на културата (1982-1984)

1972-1977 – Английска езикова гимназия в София

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ В КЛЮЧОВИ ДУМИ

модерна и съвременна история

социална и културна история

история на България, Балканска история

историография

социални теории и методи

модернизация и социална промяна

нации и национализъм, национални идентичности

интерпретативна антропология

НАУЧНИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

окт. 2004 – дек. 2004 – Института за академични изследвания (Institutе for Advanced Study) във Васенаар, Холандия

юни 1997 – септ. 1998 – със стипендия Хумболт в Свободния Университет (Freie Universität) – Берлин

1997 – стипендия Гети в Германия

юли 1996 – окт. 1996 – стипендия Фулбрайт в Университета Мериленд – Колидж Парк

септ. 1995 – юни 1996 – стипендия Мелън в Института за академични изследвания (Institute for Advanced Study) в Принстън

юни – юли 1995 – стипендия на Немската Академична служба за размяна (Deutsche Akademische Austauschdienst – DAAD) в университета Тюбинген

февруари 1995 – Сейнт Джонс Колидж в Оксфорд

септ. 1993 – август 1994 – стипендия Жан-Моне в Европейския университeтски институт (Instituto Unversitario Еuropeo) – Флоренция

май-юни 1992 – École des Hautes Études en Sciences Sociales, Париж

май-юли 1991 – Европейския университетски институт във Флоренция

ФИНАНСИРАНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

2009-2013 – «Преплетени Балкани» с грант от Европейския съвет за изследвания

2007-2008 –  историографията за фашизма в България и Румъния с грант от Централно европейския университет – Будапеща

2002-2003 – участие в изследване „Империите в сравнение“, финансирано от фондация „Отворено Общество“ в Москва

2001 – изследване върху социалната и културната история на модерна България (с грант на Централно европейския университет – Будапеща)

1997-1998 – изследване върху модернизация на Балканите (по стипендия Хумболт)

1997 – участие в изследване на образите на Европа сред българите, спонсорирано от австрийското министерство за наука, изследвания и култура

1996 – изследване върху преходa в Източна Европа (със стипендия Фулбрайт)

1995-1996 – изследване на модернизационните процеси на Балканите (в Института за академични изследвания в Принстън)   

1993-1994 – изследване на етнически идентичности и национализъм на Балканите (в Европейския университетски институт във Флоренция)

1992 – изследване в областта на правата на човека в България (спонсорирано от Съвета на Европа)

1990 – участие в изследване върху образите на България на Запад, в сътрудничество с Центъра за изследване на демокрацията в София

1989-1990 – участие в изследване в областта на социологията на културата в сътрудничество с университета в Дюселдорф

ЕЗИКОВИ КОМПЕТЕНЦИИ

английски,  немски, руски,  френски (четене), испански (четене), италиански (четене), сърбо-хърватски (четене)

ЧЛЕН НА

РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ

2002-2005 „Contemporary European History“, Cambridge University Press

1994-1999 – „Studia Culturologica“

1991-1992 – „Избор“

АСОЦИАЦИИ

Асоциация за балканска антропология (1998-1999)

American Association for the Advancement of Slavic Studies (AAASS) през 2000-2002

СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ по социална антропология и науки за културата (2008-2009)

ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ

Институт за изследване на близкото минало – София

ЕКСПЕРТ – оценител на проекти по Шеста и Седма рамкова  (FP 6 и FP 7) към Европейската комисия

Реклами